موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

کوهنودری صبحگاهی در پارک کوهستان توسط کارمندان دانشگاه امام جواد (ع) برگزار شد

نشاط صبحگاهی با ورزش و کوهنوردی توسط کارمندان دانشگاه
پیاده روی صبحگاهی باعث نشاط و انگیزه میشود
 به گزارش روابط عمومی صبح روز پنجشنبه 17 اسفند پیاده روی و کوهنوردی در اولین ساعات صبح توسط جمعی از کارمندان و اساتید در محل پارک کوهستان یزد برگزار شد در این دورهمی مفید پس از کوهنوردی و ورزش صبحگاهی با صرف صبحانه دسته جمعی ، کارمندان با نشاط بیشتری به محل کار بازگشتند