موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مراسم کاشت نهال در طرح نهال فناوری توسط دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع)

مراسم درختکاری با طرح پارک علم و فناوری
به گزارش روابط عمومی پیرو دعوتنامه مورخ96/12/7 از پارک علم و فناوری در خصوص طرح (نهال فناوری) به منظور ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری و جلب مشارکت جوانان و نوجوانان در ساخت طرح جامع پارک علم و فناوری یزد، جمعی از دانشجویان انجمنهای علمی گروههای معماری، روانشناسی، زبان، نقشه برداری و طراحی لباس به همراه کارشناس واحد کارآفرینی، صبح روز 19 اسفند جهت کاشت نهال به این مرکز اعزام شدند سپس در محل پارک کوهستان اقدام به کاشت نهال کردند.