موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری جلسه دفاع کارشناسی طراحی دوخت

طراحی لباس کودک موضوعی شاد و همگانی
به گزارش  کارشناس گروه طراحی دوخت خانم رزاقی، جلسه دفاع کارشناس این رشته با موضوع لباس کودک با استفاده از آنالیز کردن پرندگان به منظور کاربرد در مراسمهای شاد و جشن هابرای کودکان 2 تا 6 سال صبح روز 22 فروردین ماه با حضور اساتید و دانشجویان در سالن آمفی تاتر دانشگاه برگزار شد . دانشجو با بیان مسئله و توضیح در مورد شاخص های کار لباس کودک و با نمایش مانکن های کودک و دوخت لباسهایی با رنگهای شاد و نقوش پرندگان از پایان نامه خود دفاع نمود.