موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

طراحی دیوارهای کارگاه های طراحی دوخت توسط دانشجویان

نو آوری دانشجویان خلاق طراحی پارچه به دیوارهای کارگاه رسید
به گزارش مونا رزاقی کارشناس گروه طراحی پارچه و دوخت، دانشجویان خلاق و هنرمند رشته طراحی پارچه دانشگاه در اقدامی زیبا و نو، دست به رنگ آمیزی و نقاشی و طراحی دیوارهای راهرو و کارگاه های کار عملی این رشته شدند. این کارگاه ها که در طبقه زیرین قرار دارد با استفاده از این نوع نقاشی و طراحی به محیطی جذاب تر و متناسبتر برای دانشجویان هنرمند تبدیل شد
آقای عرفان کوچک دانشجوی رشته طراحی پارچه هدف خود از این کار را ایجاد تنوع و انگیزه بیشتر در محیط کار عملی هم کلاسی ها و دیگر دانشجویان این رشته بیان نمود. راهرو ها با این طراحی همانند دیوار های پوشیده از کاغذ دیواریهای زیبا و متنوع شد