موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بازدید از خوابگاه خودگردان دختران دانشگاه امام جواد(ع)

معاون فرهنگی _ دانشجویی میهمان دانشجویان خوابگاهی بود.
معاون فرهنگی _ دانشجویی به مشکلات خوابگاههای دانشجویی رسیدگی کرد
به گزارش روابط عمومی عصر روز 3 اردیبهشت ماه تعدادی از مسئولین دانشگاه از خوابگاههای دانشجویی بازدید نمودند در این بازدید که مهندس سپهر معاون فرهنگی_ دانشجویی، آقای حجتی مدیر امور دانشجویی و خانم کرمی کارشناس فرهنگی حضور داشتند، ساعاتی را پای درد و دل های دانشجویان ساکن خوابگاه نشستند.در این بازدید که با استقبال خوب دانشجویان برخوردار بود به اهم مشکلات دانشجویان خوابگاهی پرداخته شد. در این خصوص مجتبی حجتی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی عمده مشکلات خوابگاهیان را بحث شهریه عنوان نمود که با توجه به هزینه های یک خوابگاه خود گردان ،تدابیری صورت گرفته تا این شهریه به صورت برنامه های جانبی مانند اردو و بازدیدهای رایگان برای خوابگاهیان جبران گردد.حجتی افزود:دانشجویانی که نگرانی از بابت اسکان سال آینده را داشتند باید بدانند به امید خدا تا تیرماه این نگرانی را نیز برطرف خواهیم کرد همچنین با توجه به تعویض وسایل کهنه خوابگاه و استفاده از تجهیزات جدید از مدیریت جدید خوابگاه تشکر نمود.یکی دیگر از دغدغه های خوابگاهیان در سالهای گذشته نداشتن سرویس های منظم اینترنتی بود که با کمک مسئولین این مشکل نیز برطرف شده  است.
در پایان مدیر امور دانشجویی از پذیرایی ساده و گرم دانشجویان تشکر نمود و خاطر نشان کرد معاون محترم فرهنگی _ دانشجویی تمام تلاش خود را در جهت رضایت خوابگاهیان خواهد نمود. این بازدید هر ترم صورت میگیرد تا مسئولین از نزدیک با مسائل و مشکلات خوابگاهیان آشنا شده ودر صدد رفع آن بپردازند.