موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بازدید دانشجویان رشته کارآفرینی_ گردشگری دانشگاه امام جواد از موزه حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی_ گردشگری از اداره حفاظت محیط زیست استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اکبر پور
به گزارش کارشناس مرکز کارآفرینی بازدیدی در تاریخ 1397/02/05 با حضور جناب آقای دکتر اکبر پور در موزه حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست انجام شد سه ساعت به طول انجامید و هدف از این بازدید آشنایی دانشجویان با گونه های ارزشمند وغالب جانوری استان یزد و بعضا کشور
آشنایی با ارزش حیات وحش در توسعه گردشگری اکوتوریسم
آشنایی با گردشگری شکار و همچنین آسیب های مرتبط با شکارهای بدون مجوز
نقش حیات وحش به عنوان بخشی از اکوسیستم در کنار گیاهان و انسان ها و دیگر اجزای طبیعت
ابزارها و راهکارهای توسعه گردشگری شکار و اکوتوریسم با تاکید بر حیات وحش و همچنین ضرورت سیاستگذاری و اجرای سیاست ها و اقدامات مرتبط با حفظ و توسعه زیست گاه های جانوری جهت پیاده سازی بخشی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار جامعه کنونی ما و در کنار آن، توسعه گردشگری با تاکید بر نقش اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی  آن بود.
شایسته است از مدیریت کل محترم آن اداره کل و معاونت محترم آقای دکتر اکبری جهت انجام هماهنگی ها و همچنین آقای شمسایی، کارشناس محیط طبیعی و راهنمای موزه. و جناب آقای دکتر اکبر پور استاد گرامی سپاسگزاری ویژه داشته باشیم.
این بازدید که در تاریخ 1397/02/05 با حضور جناب آقای دکتر اکبر پور در موزه حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست انجام شد سه ساعت به طول انجامید و هدف از این بازدید
آشنایی دانشجویان با گونه های ارزشمند وغالب جانوری استان یزد و بعضا کشور
آشنایی با ارزش حیات وحش در توسعه گردشگری اکوتوریسم
آشنایی با گردشگری شکار و همچنین آسیب های مرتبط با شکارهای بدون مجوز
نقش حیات وحش به عنوان بخشی از اکوسیستم در کنار گیاهان و انسان ها و دیگر اجزای طبیعت
ابزارها و راهکارهای توسعه گردشگری شکار و اکوتوریسم با تاکید بر حیات وحش و همچنین ضرورت سیاستگذاری و اجرای سیاست ها و اقدامات مرتبط با حفظ و توسعه زیست گاه های جانوری جهت پیاده سازی بخشی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار جامعه کنونی ما و در کنار آن، توسعه گردشگری با تاکید بر نقش اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی  آن بود.
شایسته است از مدیریت کل محترم آن اداره کل و معاونت محترم آقای دکتر اکبری جهت انجام هماهنگی ها و همچنین آقای شمسایی، کارشناس محیط طبیعی و راهنمای موزه. و جناب آقای دکتر اکبر پور استاد گرامی سپاسگزاری ویژه داشته باشیم.