موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

دهمین نمایشگاه نساجی استان یزد

حضور دانشجویان رشته طراحی دوخت و لباس دانشگاه امام جواد(ع) در نمایشگاه صنعت نساجی.
به گزارش مدیر گروه رشته طراحی دوخت و لباس دانشگاه امام جواد(ع)،در گیراگیر برنامه های اردیبهشتی دانشگاه، دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي استان يزد از تاریخ ١٨ تا ٢١ ارديبهشت ماه ١٣٩٧
در محل برگزاري نمايشگاه هاي استان يزد در حال برگزاری بود.
بینه اولیا از حضور دانشجویان در هر سه مقطع که به صورت مستقل در این نمایشگاه شرکت کرده و غرفه ای داشتنداطلاع دادو گفت:
در آخرین روز، فرصتی پیش آمد تا به همراه آقای دکتر محمودی، مدیریت محترم باشگاه کارآفرینی از غرفه آنها بازدید کنیم.همچنین افزود:
آشنایی با صنایع بزرگ نساجی، فراهم شدن امکان مذاکره بی واسطه هنرمند با صاحبان صنایع و مشاهده عملکرد رقبا از مزایای حضور در چنین نمایشگاه های تخصصی میباشد و برای دانشجویانی که با انگیزه در راه تولید قدم گذاشته اند، آرزوی توفیق کرد.