موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بازدید دانشجویان رشته زیست فناوری از مرکز علوم تولید مثل یزد

رشته زیست فناوری، گسترده، جدیدو فراگیر
به گزارش کارشناس گروه، دانشجویان رشته زیست فناوری دانشگاه در راستای اجرای عملی دروس آزمایشگاهی به همراهی مدیر گروه جناب آقای دکتر اشرف زاده در تاریخ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت از پژوهشکده علوم تولید مثل یزد بازدید کردند.در این بازدید علمی دانشجویان از نزدیک با آزمایشگاه های ملوکولی آشنا شدند. این قبیل بازدیدها در تمام رشته های دانشگاهی دانشگاه امام جواد (ع) مرتبط با دروس برگزار میشود.