موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مسابقات المپیاد ورزشی داخلی ، انتخابی تیمهای دانشگاه برگزار گردید

تیم فوتسال ارتش سرخ برای سومین دوره متوالی به قهرمانی دست یافت
به گزارش مدیرامور دانشجویی و به همت امور فوق برنامه مسابقات المپیاد ورزشی داخلی در دوشته فوتسال(آقایان) و والیبال(آقایان و بانوان)در بازه زمانی 15 لغایت 20 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و تیم های قهرمان مشخص و در جشن فارغ التحصیلی که 25 اردیبهشت ماه 97 برگزار گردید از اعضای تیمهای قهرمان تقدیر به عمل آمد.
هدف از برگزاری چنین مسابقات، ایجاد شور و نشاط مثبت و مفید و ترویج امر ورزش در بین دانشجوها و همچنین شناسایی افراد مستعد جهت آموزشهای اختصاصی به منظور تشکیل تیم ورزشی دانشگاه می باشد.
در مسابقات فوتسال آقایان تیم ارتش سرخ برای سومین دوره متوالی به قهرمانی دست یافت.
در مسابقات والیبال آقایان تیم تاج و در مسابقات والیبال بانوان تیم هنر ومعماری به مقام قهرمانی دست یافتند.