موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

چهارمین جلسه شورای آموزشی گروه روانشناسی تشکیل شد

گروه روانشناسی دانشگاه امام جواد (ع) با دورنمایی متفاوت و موفق.
بنا بر اعلام گروه روانشناسی، چهارمین جلسه شورای آموزشی گروه و دومین جلسه داخلی گروه درنیمسال تحصیلی 97_96 در تاریخ 7 خرداد برگزار گردید.
در جلسه داخلی گروه اشخاصی که فرم درخواست همکاری حق التدریس را تکمیل نموده بودند طبق هماهنگی های از پیش انجام شده، مورد مصاحبه علمی قرار گرفتند و سوابق آموزشی، پژوهشی و شغلی 5 شخص مصاحبه شونده توسط اساتید گروه روانشناسی مورد سنجش قرار گرفت و امتیازهای هر فرد به صورت جداگانه تعیین و تحلیل ها به صورت جداگانه یادداشت گردید.
پس از اتمام جلسات مصاحبه، شورای آموزشی گروه از ساعت 13:15 با صحبت های مدیر گروه، جناب آقای دکتر تولاّئی آغاز شد. برخی از موضوعات مهم بحث شده توسط اساتید و گروه در این شورا به شرح ذیل می باشد:
-    اطلاع اساتید از امتحانات پایان ترم، سوالات و شیوه نمره گذاری
-    آشنایی اساتید با برخی از گزارش های مورد استفاده و مهم در سیستم گلستان
-    همکاری اساتید در مرکز مشاوره عمومی مهر دانشگاه برای رفع مشکلات تحصیلی، خانوادگی و شخصی دانشجویان
-    برگزاری کارگاه های عمومی و تخصصی ویژه عموم و دانشجویان رشته روانشناسی
-    استفاده از پتانسیل های دانشجویان در کارهای پژوهشی و تدوین برنامه مدون پژوهشی گروه
-    ترغیب و انگیزه بخشی به دانشجویان در امر تحصیل و  پژوهش با انجام لیگ های روانسنجی، جشنواره ها و شرکت در کنفرانس های علمی
-    برگزاری ورکشاپ های مقاله نویسی و روش شناسی پژوهش برای اساتید و دانشجویان علاقمند