موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انتصابات جدید در دانشگاه

با صدور ابلاغ‌هایی از سوی ریاست دانشگاه مسئولان جدید در دانشگاه منصوب شدند.


 آقای دکتر محمدعلی وحدت زاد نظر به استعفای آقای مهندس سپهر از سمت معاونت فرهنگی - دانشجویی،ضمن قدردانی از تلاش‌های آقای مهندس سپهر در مدت تصدی معاونت دانشجویی - فرهنگی با صدور ابلاغی آقای مهندس سید عباس زرگرچی را با حفظ سمت ریاست پردیس هنر و معماری به سمت معاونت دانشجویی - فرهنگی منصوب کرد.
همچنین طی ابلاغ دیگری ایشان آقای مهندس مسعود پورزحمتکش را با حفظ سمت سرپرست مرکز فناوری اطلاعات به سمت مدیر روابط عمومی دانشگاه منصوب کرد.
در همین رابطه آقای دکتر محمودی نیز با دریافت ابلاغ از سوی ریاست دانشگاه، با حفظ سمت سرپرست کارآفرینی به عنوان مدیرپژوهشی منصوب شد.