موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اطلاعیه ترفیع ویژه اساتید دانشگاه امام جواد(ع) اعلام شد

حوزه آموزش دانشگاه امام جواد(ع) اعلام کرد مهلت تحویل فرم و مدارک درخواست ترفیع تا تاریخ 97/06/16 می باشد.

با توجه به اینکه اعطای ترفیع به اساتید اعم از هیات علمی و حق التدریس در این موسسه به صورت سالیانه انجام می­گیرد، خواهشمند است اساتید واجد شرایط فرم و آیین نامه های مربوط به ترفیع  را از لینک انتهای این اطلاعیه دریافت نمایید. بعد از تکمیل فرم و ضمیمه نمودن مدارک مربوطه و فایل ترفیع ،آن راحداکثر تا تاریخ 1397/06/16 به حوزه آموزش تحویل دهید. لازم به ذکر است به مدارک ارائه شده پس از این تاریخ رسیدگی نخواهد شد.
در صورت داشتن هر گونه پرسش و یا ابهامی می­توانید با واحد آموزش (داخلی 230) تماس حاصل نمایید.

شرایط ترفیع :

  • ترفیع برای اعضای هیات علمی موسسه و اساتید حق التدریسی که در هیچ موسسه آموزشی دیگری عضو هیات علمی نباشند انجام خواهد شد.
  • حداقل دو ترم از زمان حضور متقاضی در موسسه گذشته باشد.
  • متقاضی از زمان حضور تا زمان درخواست حداقل 8 واحد آموزشی کسب نموده باشد.
  • کپی مقالات چاپ شده به همراه کپی پذیرش،  ضمیمه فرم ترفیع گردد.
فایل ترفیع می­بایست به نام متقاضی بر روی فلش و یا سی دی ذخیره شود و به همراه فایل پرینت شده به واحد آموزش تحویل گردد.

دانلود فرم ترفیع: 
1- فرم تقاضای ترفیع

دانلود فرم های طرح پژوهشی:
1-  فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (F-RE03-)
2-  فرم درخواست حضور در کنفرانس ها (F-RE07-)
3- گزارش علمی شرکت در کنفرانس (F-RE08-01)
4- گزارش مرحله ای طرح پژوهشی (F-RE05)