موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری دوره توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه امام جواد(ع)

مرکز کارآفرینی دانشگاه طبق درخواست علاقمندان، دو دوره کاربردی در مهرماه برگزار می کند.