موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97(گزارش تصویری)

دانشگاه در آستانه شروع ترم جدید و در روزهای انتخاب واحد، با حضور دانشجویان رونق دوباره گرفت.