موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انتصابات جدید در دانشگاه

با صدور ابلاغ‌هایی از سوی ریاست دانشگاه مسئولان جدید در دانشگاه منصوب شدند.

 آقای دکتر محمدعلی وحدت زاد ،ضمن قدردانی از تلاش‌های آقای مهندس میرزایی در مدت تصدی سرپرست گروه گرافیک، با صدور ابلاغی خانم فهیمه عرفان راد را به سمت سرپرست گروه گرافیک به مدت دو سال منصوب کرد.
همچنین طی ابلاغ دیگری، ایشان آقای مهندس علی فرحانه را به سمت سرپرست روابط بین الملل به مدت دو سال منصوب کرد.