موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

وام شهریه مهر ایران جایگزین وام شهریه غیرانتفاعی گردید

صندوق رفاه دانشجویی کشور شیوه نامه جدید تخصیص وام دانشجویی را اعلام کرد.
به گزارش واحد روابط عمومی، مدیر دانشجویی و مسئول صندوق رفاه دانشگاه امام جواد(ع) اعلام کرد طی سیاست های جدید صندوق رفاه دانشجویی کشور از سال تحصیلی 98-97 کلیه متقاضیان وام شهریه مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد و علمی کاربردی جهت دریافت وام به صندوق قرض الحسنه مهر ایران معرفی می گردند.
لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی وام باید یک حساب شخصی در بانک مهر ایران افتتاح و برای دریافت وام، تابع مقررات و قوانین وضع شده در تفاهم نامه صندوق رفاه و بانک مهر ایران باشند.
برای اطلاع و آگاهی از جزئیات وام از جمله، مبلغ وام ، سنوات مجاز دریافت وام، مدارک مورد نیاز برای دانشگاه، مدارک مورد نیاز برای بانک، شرایط ضامن و.... شیوه نامه زیر را دریافت و مطالعه فرمایید.

شیوه نامه دریافت وام دانشجویی