موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری دعای کمیل در خوابگاه خواهران

به گزارش امور فرهنگی دانشگاه، جلسه دعای کمیل در خوابگاه خواهران برگزار شد.

از سری برنامه های بسیج دانشجویی خواهران، برگزاری جلسات مشاوره، پاسخ به سوالات و شبهات دانشجویان و همچنین برگزاری جلسات دعا در خوابگاه خواهران می باشد.

در همین راستا اولین جلسه دعای کمیل پنجشنبه شب مورخ 26 مهر در خوابگاه خواهران برگزار شد که با استقبال نسبتاً خوب دانشجویان همراه بود.