موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات "مهارت‌های زندگی" در خوابگاه خواهران

به گزارش سرپرست امور دانشجویی دانشگاه امام جواد(ع)، اولین جلسه مشاوره ویژه دانشجویان خوابگاهی با موضوع "شخصیت شناسی مردان" در خوابگاه خواهران برگزار گردید.

آقای حجتی در این رابطه افزود، سلسله جلسات مشاوره که به همت بسیج دانشجویی و با همکاری امور فرهنگی و خوابگاه دانشجویی برنامه ریزی شده است، هر هفته چهارشنبه شب‌ها ساعت 20:30 در خوابگاه خواهران برگزار خواهد شد.
موضوع اولین جلسه مشاوره با هدف افزایش مهارت های زندگی، در رابطه با شخصیت‌شناسی مردان بود که این جلسه در تاریخ 97/08/02 برگزار شد و با استقبال دانشجویان خوابگاهی مواجه گردید.