موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بازدید تخصصی دانشجویان رشته کارآفرینی گرایش گردشگری از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مرکز کارآفرینی دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی در تاریخ 10 آبان ماه از شرکت هواپیمایی هما بازدید کردند.


         

در این بازدید که با هدف آشنایی دانشجویان با زنجیره تامین فرودگاه انجام گرفت، بازدید از تمام واحدهای هواپیمایی مستقر در فرودگاه یزد اعم از دفاتر اداری ایستگاه، واحد تجهیزات کمکی هواپیما، واحد فنی، واحد بار، ترمینال مسافربری و آشنایی با موقعیت های مختلف مانند قسمت VIP، سوخت رسانی و برج مراقبت صورت گرفت. 

در این بازدید تخصصی، جناب آقای دکتر فاطمی دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش گردشگری را همراهی کردند.