موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

رویکردی نوین در برگزاری طرح عملی امتحان پایان‌ترم درس "انسان، طبیعت، طراحی" دانشجویان رشته گرافیک

طرح عملی امتحان پایان‌ترم درس "انسان، طبیعت، طراحی" دانشجویان مقطع کارشناسی رشته گرافیک امروز دوشنبه مورخ 23 دی‌ماه با رویکردی نوین در حیاط شرقی دانشگاه برگزار گردید.آقای مهندس مهدی میرزائی، عضو هیأت علمی "گروه آموزشی گرافیک" دانشگاه، طی مصاحبه‌ای با واحد روابط عمومی از ارائه رویکری جدید در برگزاری طرح عملی امتحان پایان‌ترم درس «انسان، طبیعت، طراحی» دانشجویان رشته گرافیک دانشگاه خبر داد. وی هدف این رویکرد را «تغییر نگاه به پیرامون» و استفاده مفید از مواد موجود در طبیعت (که به ظاهر بی‌ارزش به نظر می‌رسند) در زیباسازی محیط دانست. لذا دانشجویان از ساعات اولیه امروز در قالب چند گروه کاری مکلف به استفاده از مواد و مصالح طبیعی جهت طراحی و فضاسازی حیاط شرقی دانشگاه شدند، به طوری که کمترین تغییر در ساختار آن صورت گیرد. این فرآیند که تا ساعت 15:00 به طول انجامید منجر به طراحی خلاقانه باغچه‌ها و درختان حیاط شرقی دانشگاه شد.