موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

ارتقاء مرتبه علمی رئیس دانشگاه امام جواد(ع) به مرتبه دانشیاری

مرتبه علمی آقای دکتر محمدعلی وحدت، رئیس دانشگاه امام جواد(ع) به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.


به گزارش واحد روابط عمومی و به نقل از دبیر هیأت ممیزه دانشگاه یزد، در چهارمین جلسه از دوره هفتم برگزاری جلسه این هیأت که در روز چهارشنبه مورخ 5 تیرماه برگزار گردید، با ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر محمدعلی وحدت عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (گروه مهندسی صنایع) دانشگاه یزد و رئیس دانشگاه امام جواد(ع) موافقت شد.