موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مروری بر مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

سی‌وهشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 30 تیرماه برگزار گردید.


به گزارش واحد روابط عمومی، سی‌وهشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 30 تیرماه با حضور آقایان دکتر وحدت، دکتر میرجلیلی، مهندس زرگرچی، دکتر پورسراجیان، دکتر دستخوان، دکتر محمودی و خانم‌ها دکتر شریفی و مهندس توانگر تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد حوزه پژوهشی توسط جناب آقای دکتر محمودی «مدیر واحد پژوهشی دانشگاه»، در خصوص میزان هزینه‌کرد گرنت اعضای هیأت علمی نیز بحث و تبادل نظر شد. سپس با نظر اعضای شورای پژوهشی دانشگاه، موارد ذیل تصویب گردید:
  • از ابتدای شهریور 98، سال پژوهشی دانشگاه همانند سال مالی (از ابتدای شهریور هر سال تا پایان مرداد سال بعد) تعریف ‌شود.
  • در راستای تشویق و تقویت فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی، واحد پژوهش اقدام به جذب طرح‌های پژوهشی بزرگ بیرون دانشگاه نموده و مشارکت اعضای هیأت علمی و در صورت لزوم متخصصین از سایر دانشگاه‌ها را در این راستا جلب نماید.
  • ضریب P سال 99-98 دانشگاه برابر با 4 تعیین شد که در عدد پژوهانه دانشگاه یزد معادل 1.500.000 ریال ضرب خواهد شد. با ضرب این نتیجه (6.000.000 ریال) در میانگین امتیاز سه ساله اعضای هیأت علمی، گرنت سال ایشان تعیین می‌گردد.
  • چنانچه هر عضو هیأت علمی مؤسسه در یک سال نتواند اعتبار پژوهشی خود را مصرف نماید، واحد پژوهش با کسب اجازه کتبی و نظر مثبت محقق می‌تواند باقیمانده گرنت اعضای هیأت علمی را در جهت ارتقاء اهداف پژوهشی مؤسسه صرف نماید. در این راستا گزارش هزینه کرد بودجه پژوهشی، به صورت سالانه به اطلاع شورای پژوهشی مؤسسه رسانده شده و در صورت لزوم تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود.
  • طبق نظر شورا مصوب شد تا فرم ویژه بررسی کتاب، تهیه شده و برای هر مورد از پیشنهادات مربوط به ترجمه کتاب از سوی اعضای هیأت علمی تکمیل گردد تا مواردی همچون اعتبار کتاب، گروه مخاطبان کتاب، تخصص مترجمان کتاب و ... بررسی شده و پس از آن در رابطه با کتاب و تأیید ترجمه آن تصمیم‌گیری گردد. در رابطه با پرداخت حق‌التألیف به مقالات ISI و علمی پژوهشی، از این پس اعضای هیأت علمی باید شواهد مربوط به مجوز علمی-پژوهشی و یا Impact factor مجله را به واحد پژوهش ارائه دهند. همچنین پرداخت هزینه‌های حضور در کنفرانس تنها به شرط ارائه مقاله توسط عضو هیأت علمی در روز کنفرانس و صدور گواهی امکانپذیر خواهد بود.