موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انتصاب جدید از سوی سرپرست دانشگاه

با حکم آقای دکتر میرجلیلی سرپرست دانشگاه، آقای دکتر داریوش پورسراجیان در سمت جدید منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای دکتر میرجلیلی «سرپرست دانشگاه» در روز دوشنبه مورخ 15 مهرماه، طی حکمی آقای دکتر داریوش پورسراجیان را به سمت «معاون آموزشی و پژوهشی» دانشگاه منصوب کرد.