موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط مرکز مشاوره مهر دانشگاه

مرکز مشاوره مهر دانشگاه دو کارگاه آموزشی در مهرماه و آبان‌ماه برگزار کرد.
به گزارش واحد روابط عمومی، مرکز مشاوره مهر دانشگاه ضمن استفاده از همکاری اساتید برجسته حوزه روانشناسی، دو کارگاه آموزشی تخصصی ویژه دانشجویان رشته روانشناسی را در مهرماه و آبان‌ماه برگزار نمود.

 

کارگاه اول با عنوان «کارگاه آموزشی عملی مصاحبه تشخیصی چارچوب‌بندی و طرح درمان» به صورت دو جلسه دو ساعته با تدریس سرکار خانم دکتر مژگان بهراد در 11 مهرماه و کارگاه دوم با عنوان «کارگاه آموزش ذهن آگاهی کاهش استرس و افسردگی بر اساس پروتکل درمانی MBS» به صورت دو جلسه چهار ساعته با تدریس سرکار خانم رویا آیت‌ا‌للهی در هفته اول آبان‌ماه برگزار گردید.

گفتنی است این دو کارگاه به ترتیب با حضور 18 و 17 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روانشناسی برگزار گردید و در پایان کارگاه، گواهی حضور در کارگاه به شرکت‌کنندگان ارائه شد.