موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری سمینار سیاست‌گذاری در آموزش عالی با روش پویایی‌شناسی سیستم در دانشگاه امام جواد(ع)

با نظر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، سمیناری با عنوان «سیاست‌گذاری در آموزش عالی با روش پویایی‌شناسی سیستم» در روز دوشنبه مورخ 23 دی ماه برگزار گردید.


به گزارش واحد روابط عمومی، با نظر آقای دکتر پورسراجیان «معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه»، سمینار «سیاست‌گذاری در آموزش عالی با روش پویایی‌شناسی سیستم» با سخنرانی آقای دکتر علی حاجی غلام سریزدی «مدیر گروه پژوهشی پویایی‌شناسی سیستمها در دانشگاه»، برای مدیران و اعضای هیأت علمی برگزار شد. در این سمینار 2 ساعته که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 23 دی ماه آغاز شد، ابتدا مفهوم مسئله معرفی گردید و سپس به صورت سمبلیک یک مسئله خاص «وضعیت آموزش عالی» مطرح و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه در بازه زمانی سال 1357 تا اکنون مورد تحلیل قرار گرفت. دکتر حاجی‌غلام در پایان، توجه به پویایی ذاتی سیستم‌ها به هنگام اتخاذ سیاست‌های کاری را به عنوان یکی از پارامترهای اصلی موفقیت در عملکرد سیستم دانست.