موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بيست و دومین کارگاه هوش هيجاني در دانشگاه امام جواد(ع) برگزارشد

به گزارش روابط عمومي موسسه آموزش عالي امام جواد(ع) شنبه  94/8/25 کارگاه آموزشي مولفه هاي هوش هيجاني
با همت گروه روانشناسي و با ارائه سرکار خانم کرمي در سالن آمفي تاتر موسسه برگزار گرديد موضوع مورد بررسي درين کارگاه تعريف هوش هيجاني وتفاوت آن با هوش منطقي ومولفه هاو مهارتهاي مربوط به آن بود که در پايان تمريناتي به صورت عملي براي دانشجويان مطرح شد تا بتوانند از آموخته هاي خود بهتر بهره برداري نمايند.
قابل توجه اينکه حضور دانشجويان از سراسر استان نشانه اهميت ونقش مهم تشکيل چنين کارگاههايي ميباشد.