موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اعضای افتخاری

اعضای افتخاری انجمن دانش آموختگان

در این بخش اعضای افتخاری معرفی می شوند