قابل توجه متقاضیان دریافت دانشنامه

بنابر اعلام حوزه آموزش دانشگاه امام جواد(ع)، افرادی که حائز شرایط زیر هستند میتوانند با تکمیل فرم ضمیمه این خبر و تحویل آن به حوزه آموزش، نسبت به دریافت دانشنامه خود اقدام نمایند
شرایط متقاضیان:
- نداشتن تعهد خدمت در مقاطع پایین تر
-تسویه حساب کامل با صندوق رفاه (وام دانشجویی)
-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

علاوه بر تکمیل فرم ویژه متقاضیان دریافت دانشنامه، مدارک خواسته شده در فرم مذکور نیز باید به ضمیمه فرم تکمیل شده باشد و به آموزش تحویل گردد

دانلود فرم ویژه متقاضیان دریافت دانشنامه