موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مقررات ورود به جلسه امتحان پایان‌ترم

- لازم است دانشجويان ۱۵ دقيقه قبل از امتحان (ساعت اعلام شده در کارت ورود به جلسه) در محل امتحان مربوطه حضور داشته باشند.
- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجويي براي شرکت در کلیه امتحانات الزامي است.
- هر دانشجو میبایست از صندلي تعيين شده كه شماره آن روي كارت ورود به جلسه درج شده است، استفاده نماید.
- همراه داشتن ماشين حساب با هماهنگي استاد و حداکثر تا مدل fx3600 امکانپذیر می‌باشد.
- روشن بودن موبايل در جلسه امتحان تقلب محسوب شده و برابر مقررات با دانشجوي خاطي برخورد خواهد شد.
- از همراه داشتن وسایل اضافی مانند کیف، کتاب، جزوه و ... در جلسه امتحان خودداری گردد.
- امضاء نمودن لیست حضور و غیاب توسط دانشجویان الزامی می‌باشد.
- دانشجويان غایب در جلسه امتحان جهت حذف درس می‌بایست حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از امتحان خود، به واحد آموزش مراجعه نمایند.
- دانشجویان می‌توانند جهت مشاهده نمرات دروس به سامانه گلستان از مسیر اطلاعات جامع دانشجو و كليك روي ترم 3972 مراجعه نمایند.
- اعتراضات بايد توسط شخص دانشجو در مهلت تعيين شده توسط استاد، در سامانه گلستان از مسیر آموزش > دانشجو > درخواستها > ثبت اعتراض و درخواست تجديد نظر وارد شود و هیچ اعتراضی به صورت کتبی بررسی نمی‌گردد.
- در صورتیکه دانشجو برای اخذ نمره مزاحم استاد شود و این مسئله از طرف استاد به واحد آموزش گزارش داده شود، دانشجو به کمیته انضباطی معرفی شده و مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.