موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اعلام نرخ شهریه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ورودی 98

بدینوسیله بازه تقریبی شهریه جهت پذیرش بدون آزمون برای دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 99-98 اعلام می‌گردد.

گفتنی است مبالغ ذکر شده مختص تعداد واحدهای درسی پیش‌بینی شده توسط گروه‌های آموزشی برای هر نیمسال می‌باشد.