موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اطلاعیه واحد آموزش در خصوص انتخاب واحد نیمسال تحصیلی اول 1400-1399

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به شرایط کنونی بیماری کوید ۱۹، ترم مهر ۹۹ به صورت مجازی خواهد بود.

بر اساس تقویم آموزشی ترم ۳۹۹۱، تاریخ انتخاب واحد ۲۸ و ۲۹ مرداد ۹۹ می باشد. خواهشمند است دانشجویان در تاریخهای فوق برای انتخاب واحد ترم مهر ۹۹ به سیستم گلستان مراجعه نمایند.