موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

نفرات برتر علمی نیمسال دوم 97-96

نفرات برتر گروه حسابداری در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96نفرات برتر گروه مدیریت در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 نفرات برتر گروه معماری در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


نفرات برتر گروه گرافیک در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96نفرات برتر گروه روانشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

    

نفرات برتر گروه طراحی دوخت و لباس در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96نفرات برتر گروه زبان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96نفرات برتر گروه کامپیوتر در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96نفرات برتر گروه زیست فناوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96نفرات برتر دانشجویان معادل کارشناسی ارشد مدیریت و روانشناسی آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی