موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

هیأت مؤسس و هیأت امنا

هیأت مؤسس:

دکتر فضل الله ادیب نیا

(دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد(

دکتر محمد صالح اولیاء

(رئیس دانشگاه یزد و استادتمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد(

مهندس غلامعلی سفید

(رئیس شورای شهر و مدیر عامل مؤسسه خیریه - فرهنگی جوادالائمه(

دکتر محمد سفید

(استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد(

دکتر حسین فرمان

استادتمام (بازنشسته) دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران(

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد موسوی زاده

(استادیار (بازنشسته) گروه فقه و اصول دانشگاه یزد(


هیأت امنا:

دکتر محمد علی برخورداری بافق

(استاد (هیأت علمی بازنشسته) دانشکده راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت ایران)

دکتر سید محمد علی توکل کوثری

(استاد تمام دانشکد ه علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

مهندس غلامعلی سفید

(رئیس شورای شهر و مدیر عامل مؤسسه خیریه- فرهنگی جواد الائمه)

دکتر سید عباس شجاع الساداتی

(عضو هیأت علمی مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر حسین فرمان

(استادتمام (هیأت علمی بازنشسته) دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران)

دکتر محمدعلی طالبی

(استاندار یزد)

دکتر محمد مدرس یزدی

(عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف)

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد موسوی زاده

(استادیار (بازنشسته) گروه فقه و اصول دانشگاه یزد)

دکتر رضا امراللهی بیوکی

(استاد تمام فیزیک از دانشگاه پیرماریکوری فرانسه و نماینده وزیر علوم،تحقیقات و فناوری)