موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

چشم انداز و اهداف

چشم انداز
*تبدیل شدن به یک دانشگاه برتر استانی، برجسته ملی و فعال بین المللی*


اهداف
مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) نهادی است که به پیشرفت دانش و همچنین توسعه استان و کشور از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، کارآمد و کارآفرین و ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای به جامعه و صنعت کمک می نماید.

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی