موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی دانشجویی

انجمن‌هاي علمي دانشجويي يكي از تشكل‌هاي خودجوش دانشجويي در حوزه‌هاي علمي و فرهنگي دانشگاه مي‌باشند كه از سال 90 فعاليت خود را آغاز كرده و در مسير توليد علم از نظر كمي و كيفي رشد قابل توجهي داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌هاي سيالي هستند كه بر‌اساس توافق و شركت داوطلبانه گروهي از دانشجويان فعال در امور آموزشي، در هر یک از رشته های تحصیلی و با برگزاری انتخابات در میان دانشجویان هر رشته شكل مي‌پذيرند. اين تشكل با هدف فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي ظهور استعدادها، خلاقيت‌ها و شكوفايي علمي دانشجويان؛ نهادينه ساختن فعاليت‌هاي فوق‌برنامه علمي و مطالعاتي؛ شناسايي دانشجويان مبتكر و پژوهشگر به‌منظور حمايت و نيز بهره‌گيري از آنان براي ارتقاي فعاليت‌هاي علمي پژوهشي دانشگاه؛ پرورش توانايي انجام فعاليت‌هاي گروهي در دانشجويان و كسب تجربه‌هاي اجرايي و مهارت‌هاي كارآفريني توسط آن‌ها؛ در ساختار فرهنگي دانشگاه‌ها تعريف شده‌ است. همچنین می توان با اهداف مشترک بین رشته ای، انجمن های علمی تحت همین عنوان را مانند انجمن علمی بین رشته ای نجوم، نانو، کارآفرینی و ... برحسب نیاز و درخواست دانشجویان تشکیل داد.