موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انجمن علمی روانشناسی

انجمن علمی روانشناسی


فعالیت ها:

برگزاری روز روانشناس

برگزاری کارگاه های تخصصی(act، نوروفیدبک و ....)

برگزاری کرسی های آزاد در مباحث مختلف

برگزاری سمینار  مهارتهای مطالعه کتاب

برگزاری کارگاه زبان بدن

پخش و نقد فیلم های برادرم خسرو، در جستجوی خوشبختی، ابد و یک روز و.... .

بازدید از بیمارستان جامع روانپزشکی یزد  به صورت متوالی

بازدید از خانه سالمندان

بازدید از معاونت پیشگیری با مواد مخدر

چاپ نشریه  راز زندگی در سه شماره