موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

ارتباط تصویری

معرفی رشته ارتباط تصویری - مقطع کارشناسی
طرح تربیت کارشناسان متعهد و متخصص در زمینه ارتباط تصویری با دو گرایش "ارتباط تصویر عمومی " و " تصویر سازی" در گروه هنر شورایعالی برنامه ریزی تهیه وتدوین یافته است.
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارتباط تصویری به شرح زیر به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است.

طول دوره تحصیل
طول متوسط دوره کارشناسی ارتباط تصویری 4 سال شامل 8 نیسمال 17هفته ای می باشد.

تعداد واحدها
تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارتباط تصویری در دو گرایش ارتباط تصویری و تصویر سازی به شرح زیر است:
الف: در گرایش ارتباط تصویری 135 واحد
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 28 واحد
دروس اصلی 30 واحد
دروس تخصصی 41 واحد
دروس اختیاری 6 واحد با تشخیص گروه آموزشی
ب: در گرایش تصویرسازی
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 24 واحد
دروس اصلی 30 واحد
دروس تخصصی 50 واحد

فارغ التحصیلان این دوره توانائیهای زیر را خواهند داشت.
راه اندازی و اداره کار گاههای واحدهای هنری- فرهنگی در ارگانهای مملکتی – قدرت تصمیم گیری و اظهار نظر در امور هنری- تهیه انواع طرح برای معرفی وارائه یک موضوع مانند علامت واعلانات اجرای انواع صفحه آرایی ها و طراحی نمایشگاههای هنری برای معرفی آثار – آموزش هنر در مدارس ابتدائی و متوسط طراحی و تصویرگذاری روی متون ادبی- داستان- سیاسی واجتماعی و مانند آن.

ضرورت و توانایی
از آنجا که امر ارتباط در ایجاد وحدت و حرکت یک سوی جامعه امر حائز اهمیتی است این رشته به عنوان یک وسیله و زمینه مناسب ارتباطی صریح و سریع که پیام های مورد نظر را قادر است در سطحی گسترده منتشر نماید از ضروریات جامعه اسلامی ایران است.