موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مطالب آموزشی

نحوه استفاده از سیستم فروش اینترنتی ژتون غذا

ادامه مطلب...

راهنمای استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه

ادامه مطلب...

راهنمای استفاده از بانک نرم افزاری موسسه

ادامه مطلب

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار نمایه

ادامه مطلب...