موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

راهنمای استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه

الف-  نحوه رزرو غذا

ب- نحوه دریافت غذا