موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اولویت های پژوهشی

عناوین اولویت‌های پژوهشی سال 93شورای عالی آموزش و پرورش به شرح زیر است:
 
1- طراحی الگوی نظارت و ارزیابی اجرای برنامه های تحول بنیادین آموزش وپرورش.
2- طراحی نظام رتبه بندی مدارس.
3- طراحی ساز و کار های نهادینه سازی وهمگانی شدن بیانیه ارزش‌های سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش.
4- ارزشیابی کتاب‌های جدیدالتالیف ریاضی پایه‌های اول تا چهارم ابتدایی از منظر هم سویی با برنامه درسی ملی.
5- تدوین شاخص‌های بهره وری منابع انسانی در آموزش وپرورش.
6- تدوین طرح جامع آموزش و پرورش روستایی و عشایری.
7- آسیب شناسی اجرای طرح‌های آزمایشی در سطوح مختلف آموزش و پرورش.
8- طراحی الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی در آموزش وپرورش.
9- تعیین و تبیین سهم آموزش و پرورش در فرایند توسعه کشور و کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی.
10- دلالت‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه زیر نظام‌های سند تحول.
11- تدوین استانداردهای الگوی لباس و پوشش مناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی ویژه معلمان و دانش آموزان دختر و پسر در دوره‌های مختلف تحصیلی.
12- تدوین شاخص‌های فعالیت های تربیتی و فرهنگی مدارس به تفکیک دوره های تحصیلی.
 
شایان ذکر است فایل پروپوزال مربوط به این دسته اولویت‌های پژوهشی از طریق ایمیل به شما ارسال گردیده است.


فایل های پیوست جهت دانلود:
فایل پروپوزال
توانیر