موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مراحل تسویه حساب دانشجو

با توجه به راه‌اندازی سیستم تسویه حساب از طریق سیستم گلستان دانشجویان واجد شرایط می‌توانند با هماهنگی گروه مربوطه (‌به صورت حضوری یا تلفنی) مراحل تسویه حساب را انجام دهند.

مراحل تسویه حساب توسط دانشجو

* تماس یا مراجعه به  کارشناس گروه مربوطه برای شروع مراحل تسویه حساب
*اخذ گزارش 522 برای گرفتن مراحل تسویه حساب
*پرداخت فیش تأییدیه تحصیلی دانشگاه یزد
*مراجعه نهایی به آموزش برای تحویل کارت دانشجویی و رفع نواقص پرونده