موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بازدید نمایندگانی از دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه یزد از دانشگاه امام جواد(ع) - گزارش تصویری

نمایندگانی از دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه یزد در صبح روز چهارشنبه مورخ 29 آبان ماه از دانشگاه امام جواد(ع) بازدید کردند.