موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

همکاری دانشگاه امام جواد(ع) با دانشگاه تهران در راستای اجرای فعالیت‌های کارآفرینی

رویداد استارتاپ «بومینو» با همکاری مشترک دانشگاه امام جواد(ع) و دانشگاه تهران در نیمسال تحصیلی آتی اجرا خواهد شد.

به گزارش واحد روابط عمومی و به نقل از آقای دکتر پورسراجیان «معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه»، پیرو اجرای اولین برنامه تور فناوری دانشگاه امام جواد(ع) در تاریخ 15 دی ماه و مذاکرات صورت‌گرفته با معاونت توسعه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مقرر گردید آخرین ویرایش رویداد "بومینو" با همکاری مرکز کارآفرینی و نمایندگانی از گروه مدیریت دانشگاه و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در قالب تلفیق با رویدادهای مرکز کارآفرینی در ترم تحصیلی آتی اجرائی گردد.

گفتنی است مخاطب این رویداد، دانشجویان سال‌های سوم و چهارم مقطع کارشناسی و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می‌باشند.