موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

آغاز امتحانات پایان‌ترم به شیوه الکترونیکی

امتحانات پایان‌ترم نیمسال تحصیلی دوم 99-98 از روز هفتم تیرماه آغاز گردید.

به گزارش واحد روابط عمومی، پیرو برنامه‌ریزی انجام شده توسط واحد آموزش دانشگاه، برگزاری کلاسهای آموزشی در این دانشگاه که به  دلیل شیوع ویروس کرونا، از تاریخ 16 فروردین 99 به صورت الکترونیکی دنبال میشد، در روز 6 تیرماه پایان یافت.

لازم به ذکر است با تمهیدات در نظر گرفته شده، امتحانات پایان‌ترم نیمسال جاری نیز به شیوه الکترونیکی از روز شنبه مورخ 7 تیرماه در سه نوبت روزانه آغاز شده و تا 21 تیرماه ادامه داد.