موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری چهلمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

چهلمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 9 تیرماه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه چهلمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 9 تیرماه در محل سالن کنفرانس مهر برگزار گردید. ترکیب جدید این شورا عبارت است از:
-    آقای دکتر حاجی مرادی – معاون آموزشی و پژوهشی
-    آقای دکتر تولائی – سرپرست امور پژوهشی
-    خانم دکتر شریفی – مدیر تحصیلات تکمیلی
-    خانم مهندس توانگر – مدیر طرح و برنامه
-    خانم دکتر چنگیزی – سرپرست دانشکده هنر و معماری
-    خانم دکتر شهوازیان – سرپرست دانشکده مدیریت
-    خانم دکتر امیرجلیلی – سرپرست دانشکده علوم انسانی

لازم به ذکر است در این جلسه که توسط امور پژوهشی دانشگاه برنامه‌ریزی شده بود، آقای دکتر حاجی‌مرادی معاون آموزشی و پژوهشی، به بیان رویکردها و سیاستهای تشویقی دانشگاه در زمینه امور پژوهشی پرداخته و تلاش در جهت تقویت امور پژوهش و فناوری را از اولویت‌های این معاونت برشمرد.

همچنین آقای دکتر تولائی سرپرست جدید حوزه پژوهشی، از اقدامات گسترده و فعالیتهای نوآورانه‌ی این واحد در جهت ایجاد تحول در امور پژوهشی دانشگاه خبر داد.

در ادامه جلسه موضوعات زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
-    تصمیم گیری در مورد اعضای شورای پژوهش با توجه به آیین نامه دانشگاه یزد
-    بحث در رابطه با گرنت پژوهشی اعضای هیأت علمی و تعیین اعتبار پژوهشی سال 1400-1399
-    بررسی آیین نامه تأسیس و ارزیابی «گروههای پژوهشی» و «عضو هیأت علمی پژوهشی»
-    تبادل نظر در مورد اخذ مجوز مجله علمی پژوهشی دانشگاه

مصوبات این جلسه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.