موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری پنجاه‌وپنجمین آزمون بین‌المللی تافل در دانشگاه امام جواد(ع)

دوره دیگری از آزمون بین‌المللی تافل در روز‌ شنبه مورخ 21 تیر ماه در دانشگاه امام جواد(ع) برگزار گردید.

به گزارش واحد روابط عمومی دانشگاه، پنجاه‌وپنجمین آزمون بین‌المللی تافل در صبح روز شنبه مورخ 21 تیرماه در دانشگاه امام جواد(ع) برگزار گردید. گفتنی است صحت برگزاری این آزمون نیز همانند آزمون‌های قبل، مورد تأیید سازمان ETS آمریکا واقع شد.