موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

نشست رئیس و معاونین دانشگاه با رئیس مؤسسه آموزش‌های آزاد جواد

نشست هماهنگی دانشگاه امام جواد(ع) با مؤسسه آموزش‌های آزاد جواد در روز شنبه مورخ 1 شهریور ماه برگزار شد.

جلسه هماهنگی دانشگاه با مؤسسه آموزش‌های آزاد جواد با حضور رئیس و معاونین آموزشی و دانشجویی دانشگاه و آقای دکتر بهجت رئیس مؤسسه آموزش‌های آزاد جواد یزد در روز شنبه مورخ 1 شهریور ماه برگزار گردید.

در این نشست یک و نیم ساعته، موضوع استفاده مشترک از منابع و تجهیزات و همچنین برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.