موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اخذ مجور یک رشته جدید در مقطع کارشناسی

پیرو مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه امام جواد(ع) موفق به اخذ یک کدرشته جدید در مقطع کارشناسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و پیرو مصوبه دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز یک کد رشته جدید در مقطع کارشناسی برای رشته «مدیریت کسب و کارهای کوچک» به دانشگاه امام جواد(ع) اعطا گردید. بدین ترتیب تعداد کدرشته‌های این دانشگاه در مقطع کارشناسی به 20 رسید.