موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

راهنمای ثبت نام جهت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

متقاضیان ثبت نام در مرحله پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (مقطع کارشناسی ارشد) لازم است طبق روند مندرج در این خبر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
کلیه دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي مورد تأييد (بدون توجه به نوع مدرك تحصيلي) مي توانند در اين مرحله از پذيرش دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر و دامپزشكي (بجز كد رشته هايي كه شرط عنوان مدرك تحصيلي مشخص، در آنان اعمال و در جدول رشته هاي تحصيلي درج گرديده) ثبت نام و شركت نمايند.

مراحل ثبت نام:
- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام از سايت سازمان سنجش و آموزش کشور
- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت نام
- خرید سریال ثبت نام از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور

مدارك لازم براي ثبت نام:
مداركي كه متقاضي براي ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش به آن نيازمند است به شرح ذيل ميباشد:
- فايل عكس اسكن شده با فرمت jpg با حجم حداکثر 70 کیلوبایت
- سريال ثبت نام
- فرم معدل مخصوص دانشجویان سال آخر (دانشجویانی که تا 99/11/30 فارغ التحصیل می شوند). این دسته از داوطلبان میبایست فرم معدل دوره کارشناسی تا 99/07/30 را وارد نمایند.
- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام بر اساس مشخصات شناسنامه ای و مدارک تحصیلی قبلی

نکات مهم:
- مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.
- متقاضيان بايد در درج كدرشته تحصيلي در مقطع كارشناسي، كد مؤسسه محل تحصيل يا اخذ مدرك كارشناسي و معدل خود نهايت دقت لازم را بعمل آورند.
- دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته میبایست معدل کاردانی را نیز وارد نمایند.
- ضرورت دارد متقاضيان پس از اتمام ثبت نام از فرم ثبت نام پرينت تهيه و حتماً مواردي از قبيل معدل و كدرشته هاي انتخابي را دقيقاً كنترل نمايند.