موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اطلاعیه امور شهریه

نکات مهم در خصوص محل مشاهده، شیوه پرداخت و نحوه محاسبه شهریه توسط امور شهریه منتشر گردید.

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

نظر به تماس برخی دانشجویان گرامی در خصوص محل مشاهده، شیوه پرداخت و نحوه محاسبه شهریه نکات زیر به استحضار می رسد:

مجموع شهریه یک نیمسال هر دانشجو: این مبلغ از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل می شود که شهریه ثابت در تمام ترم‌های تحصیلی برای کلیه دانشجویان ورودی یک نیمسال هر رشته تحصیلی مبلغی مشخص و ثابت می باشد. مبلغ متغیر، شهریه ی هر واحد درسی میباشد که بسته به نوع دروس انتخابی (تئوری یا عملی، تخصصی یا عمومی) متفاوت می باشد.

علی الحساب شهریه: مبلغی برآوردی از میانگین مجموع شهریه یک دانشجو می باشد که در ابتدای ترم برای کلیه دانشجویان بطور مساوی و بر مبنای متوسط تعداد واحد دانشجویان محاسبه شده است و مبنای اخذ شهریه در ابتدای ترم می باشد.

شهریه نهایی نیمسال دانشجو: شهریه ای است که بعد از نهایی شدن انتخاب واحد بسته به تعداد و نوع واحد انتخابی برای هر دانشجو در آن نیمسال محاسبه و به بدهکار حساب وی منظور می شود. لذا این مبلغ ممکن است از شهریه پرداختی دانشجو در ابتدای ترم بیشتر یا کمتر باشد. لازم است دانشجویان بعد از مشخص شدن این مبلغ و در طی نیمسال تحصیلی  نسبت به تسویه حساب ما به التفاوت اقدام نمایند.

مسیر مشاهده وضعیت شهریه هر دانشجو: سیستم گلستان، اطلاعات جامع دانشجو.
مسیر پرداخت الکترونیکی: سیستم گلستان، آموزش، پرداختهای الکترونیکی دانشجو.

دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری از ساعت 8 الی 13 با شماره 3-38281200 داخلی 235، 236 و 222 یا شماره همراه 09012539506 تماس حاصل نمایند.